ที่อยู่และแผนที่บริษัท

 

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000 
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
View Map

สำนักงานสาขา

ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2855 8900 
โทรสาร : +66 (0) 2855 8991 
View Map