Banner
ให้บริการแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ เป็นต้น  และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) เป็นการใช้พื้นที่น้ำสำหรับติดตั้งระบบ เช่น ผืนน้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือเขื่อน เป็นต้น

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ บีจีซี ขอนแก่นกล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 0.6 เมกะวัตต์

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ บีจีซี อยุธยากล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 10.8 เมกะวัตต์

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ บีจีซี ปราจีนบุรีกล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 0.99 เมกะวัตต์

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ ณ บีจีซี ปราจีนบุรีกล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 0.6 เมกะวัตต์

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ บีจีพี อยุธยา 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 0.8 เมกะวัตต์

-  โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ กบินทร์บุรีกล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์