Banner
ให้บริการแนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดิน หรือพลังงานความร้อนที่มีการปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลายรูปแบบ เช่น ความร้อน ลมร้อน และน้ำร้อน นำมาเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

-   โครงการผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ บีจีซี ขอนแก่นกล๊าส กำลังการผลิตติดตั้ง 40,000 ตันไอน้ำต่อปี

-   โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ บีจีซี อยุธยากล๊าสกำลังการผลิตติดตั้ง 2.2 เมกะวัตต์