ข่าวประชาสัมพันธ์

บีจีอี โซลูชั่น ร่วมกับ กันกุล ลงนาม LOI โครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป

6 มิถุนายน 2560

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด หรือ บีจีอี โซลูชั่น (BGE Solution) โดยนายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการบริษัท (คนขวา) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ในโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป แบบเซลฟ์ คอนซัมชั่น ร่วมกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ (คนซ้าย) ซึ่งเป็นโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในโรงงาน ถือเป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์มาใช้อย่างคุ้มค่า จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นที่บีจีซี ปทุมธานีกล๊าส เมื่อเร็วๆ นี้


กลับสู่หน้าหลัก