PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BGE รุกพลังงานปลอดคาร์บอน ตอกย้ำผู้นำ 'พลังงานหมุนเวียน' ขยายบทบาทสู่ภาคการศึกษา ช่วยเหลือสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม

BGE รุกพลังงานปลอดคาร์บอน ตอกย้ำผู้นำ 'พลังงานหมุนเวียน' ขยายบทบาทสู่ภาคการศึกษา ช่วยเหลือสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม


จากสถานการณ์ "วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน" อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไปไม่ตรงตามฤดูกาล และแน่นอนว่าความต้องการใช้ "พลังงานไฟฟ้า" จะขยายตัวตามขนาดของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ จำนวนประชากร และด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุกประเทศมีฉันทามติ ร่วมลงนามพันธสัญญาตามข้อตกลง COP26 จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส

อ่านต่อ

จากสถานการณ์ "วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน" อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไปไม่ตรงตามฤดูกาล และแน่นอนว่าความต้องการใช้ "พลังงานไฟฟ้า" จะขยายตัวตามขนาดของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ จำนวนประชากร และด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุกประเทศมีฉันทามติ ร่วมลงนามพันธสัญญาตามข้อตกลง COP26 จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส

อ่านต่อ

Sample6

Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน...
15 March 2024 15 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่ว...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3...
17 May 2023 17 พฤษภาคม 2566

จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี ...
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode