PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BGE สนับสนุน Solar Rooftop ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยฯ ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

BGE สนับสนุน Solar Rooftop ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยฯ ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


ก้าวสู่ปี 2022 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เราเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกของระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงภาคธุรกิจต่างๆ ที่หันมาบรรจุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และโลก หนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ได้ในบ้าน การเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประหยัดค่าไฟ พื้นที่ห่างไกลก็มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อ่านต่อ

ก้าวสู่ปี 2022 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร เราเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกของระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงภาคธุรกิจต่างๆ ที่หันมาบรรจุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และโลก หนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้ได้ในบ้าน การเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประหยัดค่าไฟ พื้นที่ห่างไกลก็มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อ่านต่อ

Sample6

Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3...
17 May 2023 17 พฤษภาคม 2566

จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี ...
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว...
29 December 2022 29 ธันวาคม 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังห...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode