PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BGE ตอกย้ำผู้นำ 'พลังงานหมุนเวียน' จัดกิจกรรมจ่ายไอน้ำในโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB”

BGE ตอกย้ำผู้นำ 'พลังงานหมุนเวียน' จัดกิจกรรมจ่ายไอน้ำในโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB”


บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด หรือ BGE ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมจ่ายไอน้ำในโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB” โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ นายพงษสวัสดิ์ ภาโนมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานในกิจกรรม ณ วันที่ 1 พ.ย. 66 ที่บริเวณมิเตอร์ซื้อขายไอน้ำ ภายในบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จ.ขอนแก่น

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด หรือ BGE ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมจ่ายไอน้ำในโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB” โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ นายพงษสวัสดิ์ ภาโนมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานในกิจกรรม ณ วันที่ 1 พ.ย. 66 ที่บริเวณมิเตอร์ซื้อขายไอน้ำ ภายในบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จ.ขอนแก่น

Sample6

ทั้งนี้ สององค์กรได้มุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนพลังงานเหลือทิ้งให้กลายเป็นพลังงานอันมีค่า จึงสานต่อโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB” โดยได้นำเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 50-70% ซึ่งจัดขึ้นด้วยจุดประสงค์ตามนโยบายบริษัทที่มุ่งหวังนำพลังงานเหลือทิ้ง (Waste heat) จากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ณ โรงงาน BGC กล๊าส โซลูชั่น กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของการลดการปล่อยไอเสียสู่บรรยากาศและยังใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย โดยมีปณิธานที่มุ่งหวังและยึดมั่นในการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ สององค์กรได้มุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนพลังงานเหลือทิ้งให้กลายเป็นพลังงานอันมีค่า จึงสานต่อโครงการ “BGCG WHR Boiler to KKB” โดยได้นำเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 50-70% ซึ่งจัดขึ้นด้วยจุดประสงค์ตามนโยบายบริษัทที่มุ่งหวังนำพลังงานเหลือทิ้ง (Waste heat) จากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ณ โรงงาน BGC กล๊าส โซลูชั่น กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของการลดการปล่อยไอเสียสู่บรรยากาศและยังใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย โดยมีปณิธานที่มุ่งหวังและยึดมั่นในการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

Sample6
Sample6

Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BGE ขึ้นทะเบียน T-VER โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือ...
24 April 2023 24 เมษายน 2566

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (BGE) ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (ฺBG) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการลดก๊าซเรือนก...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG เดินหน้าพลิกโฉมสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเต็มรูปแบบ ผ่านบริการ ‘RISE w...
21 March 2023 21 มีนาคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) หนึ่งในองค์กรรายใหญ่ของไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร พลังงานสะอ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
“บีจี” ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม” 15 จังหวัด...
21 November 2022 21 พฤศจิกายน 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโนรูส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาค...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode