PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน

BG ส่งเสริมคัดแยกขยะ สร้างมูลค่า ต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชน


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 5” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ณ วันที่ 23 มิ.ย. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 5” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ณ วันที่ 23 มิ.ย. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน โดยนำขยะจากครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. สำหรับผู้ที่นำขยะรีไซเคิลปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจาก BGPU อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมมากที่สุด มีปริมาณมากถึง 44 กิโลกรัมเลยทีเดียว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำขยะรีไซเคิลมากำจัดได้ที่ตู้รับขยะรีไซเคิลแบบ Drop & Go ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 พันธมิตร ได้แก่ BG BSR และ Glean Thailand ร่วมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลจากชุมชนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของตู้รับขยะรีไซเคิล Drop & Go ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายได้จากการซื้อขายขยะรีไซเคิลในแอปพลิเคชันในบัญชีของกลุ่ม อถล. ซื่อตรง จะถูกนำเข้าสู่กองทุนชุมชน เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน และสำหรับขยะรีไซเคิลประเภทขวดแก้วทั้งหมดจากโครงการนี้ จะถูกส่งไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาสู่กระบวนการผลิตขวดแก้ว โดย BSR ภายใต้แนวคิด Glass Recycle Loop

กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน โดยนำขยะจากครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. สำหรับผู้ที่นำขยะรีไซเคิลปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจาก BGPU อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมมากที่สุด มีปริมาณมากถึง 44 กิโลกรัมเลยทีเดียว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำขยะรีไซเคิลมากำจัดได้ที่ตู้รับขยะรีไซเคิลแบบ Drop & Go ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 พันธมิตร ได้แก่ BG BSR และ Glean Thailand ร่วมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลจากชุมชนอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของตู้รับขยะรีไซเคิล Drop & Go ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายได้จากการซื้อขายขยะรีไซเคิลในแอปพลิเคชันในบัญชีของกลุ่ม อถล. ซื่อตรง จะถูกนำเข้าสู่กองทุนชุมชน เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน และสำหรับขยะรีไซเคิลประเภทขวดแก้วทั้งหมดจากโครงการนี้ จะถูกส่งไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาสู่กระบวนการผลิตขวดแก้ว โดย BSR ภายใต้แนวคิด Glass Recycle Loop

ในโอกาสนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ นักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะและกลุ่มน้อง ๆ เยาวชนภายในชุมชน มาร่วมสร้างสีสัน ความรื่นเริงภายในกิจกรรมผ่านเสียงเพลง นางสาวนันท์ธนภัส พบลาภ ตัวแทนเยาวชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านซื่อตรง เป็นจิตอาสาช่างภาพถ่ายภาพกิจกรรมให้กับกลุ่ม อถล. กล่าวว่า “สนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้คัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านและนำเข้ามาร่วมในกิจกรรม ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และอยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป” BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้กับชุมชน ผ่านการสื่อสารวงจรการรีไซเคิลขวดแก้ว และกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการผลิต นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ นักศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะและกลุ่มน้อง ๆ เยาวชนภายในชุมชน มาร่วมสร้างสีสัน ความรื่นเริงภายในกิจกรรมผ่านเสียงเพลง นางสาวนันท์ธนภัส พบลาภ ตัวแทนเยาวชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านซื่อตรง เป็นจิตอาสาช่างภาพถ่ายภาพกิจกรรมให้กับกลุ่ม อถล. กล่าวว่า “สนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้คัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านและนำเข้ามาร่วมในกิจกรรม ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และอยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป” BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้กับชุมชน ผ่านการสื่อสารวงจรการรีไซเคิลขวดแก้ว และกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการผลิต นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน


Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG GROUP ผนึกพลัง “Set zero carbon for the world ปลูกต้นไม้เพื่อโลก ลดคาร์บอนให้...
27 June 2024 27 มิถุนายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร, นาย...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ร่วมกับ จิตอาสา อถล. บุกชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เรียนรู้ “จัดการขยะ ชุมชนยั่งยืน”...
5 April 2024 5 เมษายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อต...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน...
31 March 2024 31 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัด...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode