PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

บีจี จิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกซอยชุมชนวัดเขียนเขต ปทุมธานี

บีจี จิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกซอยชุมชนวัดเขียนเขต ปทุมธานี


"รักษ์น้ำ-น้ำเพื่อคุณภาพชีวิต" โครงการดี ๆ เพื่อชุมชนโดยรอบของกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจาก ร่วมฟื้นฟูเพาะปลูกทั้งแปลงเกษตรและคลองชุมชนซอยวัดเขียนเขต กับผู้นำและชาวชุมชนฯ อาทิ การนำเศษไม้พาเลทจากการกระบวนการผลิตทำเป็นแปลงเกษตรแนวตั้ง การส่งมอบดินและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับเพาะปลูกให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านรักษ์น้ำฯ ร่วมกันเทน้ำหมัก EM เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองชุมชนฯ ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของชุมชนได้รับเสียหายและน้ำในคลองมีคุณภาพแย่ลง

"รักษ์น้ำ-น้ำเพื่อคุณภาพชีวิต" โครงการดี ๆ เพื่อชุมชนโดยรอบของกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจาก ร่วมฟื้นฟูเพาะปลูกทั้งแปลงเกษตรและคลองชุมชนซอยวัดเขียนเขต กับผู้นำและชาวชุมชนฯ อาทิ การนำเศษไม้พาเลทจากการกระบวนการผลิตทำเป็นแปลงเกษตรแนวตั้ง การส่งมอบดินและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับเพาะปลูกให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านรักษ์น้ำฯ ร่วมกันเทน้ำหมัก EM เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองชุมชนฯ ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของชุมชนได้รับเสียหายและน้ำในคลองมีคุณภาพแย่ลง

ดินดี-น้ำสะอาด! ผู้บริหารและจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก

ดินดี-น้ำสะอาด! ผู้บริหารและจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก


กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำโดย นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงานจิตอาสา และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถ พร้อมด้วยสมาชิกบ้านรักษ์น้ำชุมชนซอยวัดเขียนเขต เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างครบถ้วน

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำโดย นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงานจิตอาสา และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถ พร้อมด้วยสมาชิกบ้านรักษ์น้ำชุมชนซอยวัดเขียนเขต เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างครบถ้วน

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Sample6

Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3...
17 May 2023 17 พฤษภาคม 2566

จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี ...
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว...
29 December 2022 29 ธันวาคม 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังห...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode