PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

บีจี จิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกซอยชุมชนวัดเขียนเขต ปทุมธานี

บีจี จิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกซอยชุมชนวัดเขียนเขต ปทุมธานี


"รักษ์น้ำ-น้ำเพื่อคุณภาพชีวิต" โครงการดี ๆ เพื่อชุมชนโดยรอบของกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจาก ร่วมฟื้นฟูเพาะปลูกทั้งแปลงเกษตรและคลองชุมชนซอยวัดเขียนเขต กับผู้นำและชาวชุมชนฯ อาทิ การนำเศษไม้พาเลทจากการกระบวนการผลิตทำเป็นแปลงเกษตรแนวตั้ง การส่งมอบดินและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับเพาะปลูกให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านรักษ์น้ำฯ ร่วมกันเทน้ำหมัก EM เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองชุมชนฯ ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของชุมชนได้รับเสียหายและน้ำในคลองมีคุณภาพแย่ลง

"รักษ์น้ำ-น้ำเพื่อคุณภาพชีวิต" โครงการดี ๆ เพื่อชุมชนโดยรอบของกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส ร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจาก ร่วมฟื้นฟูเพาะปลูกทั้งแปลงเกษตรและคลองชุมชนซอยวัดเขียนเขต กับผู้นำและชาวชุมชนฯ อาทิ การนำเศษไม้พาเลทจากการกระบวนการผลิตทำเป็นแปลงเกษตรแนวตั้ง การส่งมอบดินและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับเพาะปลูกให้กับกลุ่มสมาชิกบ้านรักษ์น้ำฯ ร่วมกันเทน้ำหมัก EM เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองชุมชนฯ ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่เพาะปลูกของชุมชนได้รับเสียหายและน้ำในคลองมีคุณภาพแย่ลง

ดินดี-น้ำสะอาด! ผู้บริหารและจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก

ดินดี-น้ำสะอาด! ผู้บริหารและจิตอาสา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก


กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำโดย นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงานจิตอาสา และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถ พร้อมด้วยสมาชิกบ้านรักษ์น้ำชุมชนซอยวัดเขียนเขต เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างครบถ้วน

กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำโดย นางสาวภัณฑิดา วิทยาภาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร นายอนิรุตติ์ อย่างรัตนโชติ ผู้จัดการโรงงาน นางสาวศศิธร ซื้อค้า ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการ พร้อมพนักงานจิตอาสา และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถ พร้อมด้วยสมาชิกบ้านรักษ์น้ำชุมชนซอยวัดเขียนเขต เข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างครบถ้วน

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส และบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของบริษัทฯ กับชุมชนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Sample6

Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ร่วมกับ จิตอาสา อถล. บุกชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เรียนรู้ “จัดการขยะ ชุมชนยั่งยืน”...
5 April 2024 5 เมษายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อต...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน...
31 March 2024 31 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัด...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน...
15 March 2024 15 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่ว...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode