PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน

BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวนพวรรณ ธิมาภรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดและความผูกพันของลูกค้า พร้อมทีมงานร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ พร้อมฝาปิด จำนวน 1,000 ชุด ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นของกลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองฯ ณ วันที่15 มี.ค. 67 ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวนพวรรณ ธิมาภรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดและความผูกพันของลูกค้า พร้อมทีมงานร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ พร้อมฝาปิด จำนวน 1,000 ชุด ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นของกลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองฯ ณ วันที่15 มี.ค. 67 ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ในโอกาสสนับสนุนบรรจุภัณฑ์นี้ เพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางภายในสถานคุ้มครองฯ ที่บริษัทฯ ส่งเสริมและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ในโอกาสสนับสนุนบรรจุภัณฑ์นี้ เพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำพริก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางภายในสถานคุ้มครองฯ ที่บริษัทฯ ส่งเสริมและนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน

ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางได้พัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้ง สามารถช่วยลดต้นทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมต่อไป

ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางได้พัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้ง สามารถช่วยลดต้นทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมต่อไป


Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3...
17 May 2023 17 พฤษภาคม 2566

จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี ส่งสุข มอบรอยยิ้มรับปีใหม่ให้คนพิการ จ.ปทุมธานี ...
9 January 2023 9 มกราคม 2566

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
บีจี มอบเสื้อให้น้องนักเรียน จ.น่าน สร้างไออุ่นคลายหนาว...
29 December 2022 29 ธันวาคม 2565

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังห...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode