PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

We support landscape mode.

BG Glass - Bangkok Glass Public Company Limited

BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

BG ร่วมรณรงค์เปลี่ยนขยะสร้างมูลค่า นำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือนภายในกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 4” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 100 คน โดยนำขยะภายในครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. และยังได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลภายในบูธกิจกรรมของ BG นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีปริมาณขยะรีไซเคิลมากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษ ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และสายคล้องบัตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ BGPU อีกด้วย ณ วันท่ 31 มี.ค. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG นายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือนภายในกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่ 4” ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ในโอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 100 คน โดยนำขยะภายในครัวเรือนมาร่วมกิจกรรมแลกไข่ไก่จากกลุ่ม อถล. และยังได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลภายในบูธกิจกรรมของ BG นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีปริมาณขยะรีไซเคิลมากที่สุด 2 ลำดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษ ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และสายคล้องบัตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ BGPU อีกด้วย ณ วันท่ 31 มี.ค. 67 ที่ ลานกิจกรรมหมู่บ้านซื่อตรง รังสิตคลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


โดยกิจกรรมได้แบ่งการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ BG ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลตลอดกิจกรรมได้มากถึง 1 ตันโดยประมาณ สามารถคำนวณการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,350 kgCO2eq (อ้างอิงจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

โดยกิจกรรมได้แบ่งการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ BG ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ และกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะรีไซเคิลตลอดกิจกรรมได้มากถึง 1 ตันโดยประมาณ สามารถคำนวณการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,350 kgCO2eq (อ้างอิงจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในการคัดแยกขยะและกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลในกิจกรรม นำเข้ากองทุนชุมชนฯ เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนต่อไป

BG ร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในการคัดแยกขยะและกระตุ้นการนำบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ตลอดจนนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลในกิจกรรม นำเข้ากองทุนชุมชนฯ เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนต่อไป


Other Press Releases ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ร่วมกับ จิตอาสา อถล. บุกชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เรียนรู้ “จัดการขยะ ชุมชนยั่งยืน”...
5 April 2024 5 เมษายน 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม BG ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชุมชนหมู่บ้านซื่อต...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG สนับสนุนบรรจุภัณฑ์แก้ว สานฝันพัฒนาอาชีพ ยกคุณภาพชีวิตชุมชน...
15 March 2024 15 มีนาคม 2567

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG โดยส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับหน่วยงาน Trading BGC นำโดยนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่ว...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
PRESS RELEASE ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
BG ห่วงใยชาวเหนือ มอบเครื่องฟอกอากาศบรรเทาฝุ่น PM 2.5 ให้ศูนย์เด็กและโรงพยาบาล 3...
17 May 2023 17 พฤษภาคม 2566

จากปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โ...

READ MORE อ่านเพิ่มเติม
contact
Contact sale ติดต่อฝ่ายขาย close
phone
+66 (0) 2834 7774
email
BGCMarketing@bgc.co.th
facebook
BG Container Glass
lineChat
@bgcglass qrcode